Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

26-800, Białobrzegi

ul. Żeromskiego 84

tel/fax 48 613 30 78

poradniap-p@tlen.pl

Dopalacze - zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci i młodzieży


 

Dopalacze są to produkty o zróżnicowanym składzie,  zawierają substancje psychoaktywne działające na układ nerwowy człowieka w podobny sposób do dotychczas znanych narkotyków. Substancje te są zarówno produkowane przez człowieka, (czyli syntetyczne), jak i pozyskiwane z roślin. Dopalacze zawierają niezwykle groźne substancje dla zdrowia i życia osoby, która je zażyje. Mimo tego, że na ich opakowaniach widnieje napis: „Produkt nie jest przeznaczony do spożycia”, właśnie z taką intencją jest sprzedawany.

Możemy je podzielić na trzy typy:

 1) o działaniu pobudzającym,

 2) o działaniu halucynogennym

 3) o działaniu reklamowanym, jako zbliżony do marihuany.

Większość „dopalaczy” charakteryzuje się tym, że już w niewielkich dawkach działają na ośrodkowy układ nerwowy. Dlatego bardzo łatwo można je przedawkować, co prowadzi do poważnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego
i psychicznego, a nawet śmierci. Cechą charakterystyczną „dopalaczy” jest to, że handlarze narkotyków „na szybko” wymyślają i produkują coraz to nowe produkty.
Z tym faktem wiążą się ogromne zagrożenia. Po pierwsze nie wiadomo, jakie substancje znajdują się w „dopalaczach” i w jakich ilościach, w związku, z czym niezbadany jest sposób oddziaływania na pracę różnych organów wewnętrznych, jak bardzo mogą zaszkodzić osobie, która je zażyła i jaka dawka może być śmiertelna. Dlatego osobom, które zażyły te produkty może być trudno udzielić skutecznej pomocy medycznej.

JEŚLI SPOTKASZ OSOBĘ POD WPŁYWEM DOPALACZY

pamiętaj, że ta osoba:

-   inaczej słyszy,

-   inaczej widzi,

-   inaczej rozumie,

-   często nie ma świadomości swojego stanu.

Nigdy: nie krzycz, nie wykonuj gwałtownych ruchów, nie kłóć się.

 CO ZROBIĆ?

Zawsze:

-   informuj o tym, co zamierzasz zrobić,

-   zachęcaj do tego abyście usiedli,

-   dowiedz się: co kiedy i jak przyjął/przyjęła,

-   zachowaj bezpieczną odległość (przy agresji),

-   wezwij pogotowie ratunkowe.

 

ZEWNĘTRZNE OZNAKI UŻYWANIA DOPALACZY

-   przekrwienie gałek ocznych, spojówek,     

-   obrzęk powiek,

-   zwiększenie apetytu

-   wysuszenie śluzówek jamy ustnej

-   nadpobudliwość i wzmożona aktywność, gadatliwość,

-   zachowania agresywne,

-   rozszerzone źrenice, słabo reagujące na światło.

-   katar (w przypadku używania poprzez śluzówki nosa),

-   czerwony nos z krostkami i objawami egzemy zaczerwieniona, łuszcząca się skóra,

-   swędzenie,

-   zwiększona rozmowność, towarzyskość i pewność siebie,

-   krwawienia z nosa.

 POMOC

Antynarkotykowy telefon zaufania  801 199 990

Do zakresu pomocy świadczonej przez pracowników infolinii należy udzielanie informacji na temat systemu interwencji, leczenia i adresów konkretnych placówek, udzielanie wsparcia psychologicznego, informowanie o przepisach prawnych związanych z narkomanią, udzielanie profesjonalnych porad nt. mechanizmów uzależnienia, motywowania do podjęcia leczenia.

Telefon zaufania jest czynny codziennie w godzinach 16.00-21.00.

Połączenie bezpłatne.

Telefon zaufania dla młodzieży 116 111

Wiadomość przez stronę www.116111.p

 

ŹRÓDŁA:

Wydawnictwa on-line Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii m.in.,

Marek Grondas„ O lekach, marihuanie, dopalaczach bez histerii” Poradnik dla rodziców,

Baza materiałów prof. dr hab. Mariusza Jędrzejko, http://cps.edu.pl/credo-85.html.