Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

26-800, Białobrzegi

ul. Żeromskiego 84

tel/fax 48 613 30 78

poradniap-p@tlen.pl

Zajęcia grupowe na terenie Poradni

Zajęcia grupowe są okazją do przeanalizowania własnych relacji z ludźmi,  wzmacniają więzy pomiędzy członkami zespołu, dają możliwość wzajemnej pomocy, grupowego rozwiązywania problemów, ułatwiają proces komunikowania się, wymianę doświadczeń, uaktywniają proces wzajemnej kontroli i samokontroli. Każdy uczestnik zajęć powinien wyjść z nich z przekonaniem, że jego obraz siebie na tle grupy jest pozytywny.

Mnemotechniczny Trening Ortograficzny

Specjalistyczne zajęcia z ortografii dla uczniów z klas IV-VI.