Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

26-800, Białobrzegi

ul. Żeromskiego 84

tel/fax 48 613 30 78

poradniap-p@tlen.pl

Terapia pedagogiczna

 

Terapia pedagogiczna to specjalistyczna pomoc dziecku i jego rodzicom w pokonywaniu zaburzeń rozwojowych, trudności w nauce
i zachowaniu się.

Celem nadrzędnym terapii pedagogicznej jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi.

 

Terapia pedagogiczna to seria specjalnie przygotowanych ćwiczeń, kładących szczególny nacisk na opanowanie umiejętności czytania i pisania.

Odziaływania terapeutyczne skupiają się na:

- na usprawnianiu zaburzonych funkcji percepcyjno – motorycznych istotnych w opanowaniu  umiejętności czytania i pisania,

-   rozwijaniu myślenia matematycznego,

-   budowaniu pozytywnych emocji związanych z procesem uczenia się,

-   aktywizowaniu wszystkich właściwości intelektualnych i osobowościowych,

-   stwarzaniu okazji do odnoszenia sukcesu,

-   wzmacnianiu i podnoszeniu samooceny ucznia.

 

Dla uczniów niepełnosprawnych przejawiających trudności w opanowaniu umiejętności czytania, pisania
i liczenia organizujemy zajęcia edukacyjno – terapeutyczne.

Zgłoszenia chętnych do udziału w wyżej wymienionych formach zajęć przyjmowane są na bieżąco przez cały rok szkolny przez pedagogów i psychologów diagnozujących dziecko w naszej Poradni, po dokładnej analizie wyników badań, ocenie indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. Rodzice dzieci posiadających już opinię lub orzeczenie mogą na początku każdego roku szkolnego zgłosić się do pedagogów z wnioskiem o objęcie dziecka zajęciami terapii pedagogicznej.
Liczba miejsc jest ograniczona.

 

Terapię pedagogiczną prowadzą: Dorota Matysiak, Izabela Lesiak, Paulina Bigoszewska, Justyna Bartha.