Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

26-800, Białobrzegi

ul. Żeromskiego 84

tel/fax 48 613 30 78

poradniap-p@tlen.pl

Terapia logopedyczna

 

Pomocą logopedyczną w naszej poradni objęte są dzieci i młodzież. Dokonujemy diagnozy logopedycznej i prowadzimy terapię indywidualną w zakresie:

 • usuwania wad wymowy,
      • stymulowania rozwoju mowy w przypadku jej opóźnień,
      • terapii jąkania,
      • kształtowania kompetencji językowych i komunikacyjnych dzieci
       o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Podczas diagnozy logopedycznej przeprowadzamy wywiad, oceniamy sprawność i budowę narządów mowy, badamy słuch mowny, jak również sprawdzamy poprawność artykulacji i poziom rozwoju językowego dziecka. Jeśli istnieje taka potrzeba zalecamy konsultacje z innymi specjalistami, np. ortodontą, neurologiem, foniatrą, laryngologiem, psychologiem.

Na podstawie diagnozy logopedycznej opracowujemy indywidualny program terapii dostosowany do potrzeb i możliwości każdego dziecka. Ćwiczenia logopedyczne w naszej poradni prowadzone są
w formie zajęć indywidualnych. Częstotliwość spotkań uzależniona jest od rodzaju i stopnia nasilenia zaburzeń mowy. Po każdych zajęciach, rodzic otrzymuje zestaw ćwiczeń utrwalających prawidłową wymowę oraz dokładne wskazówki do pracy z dzieckiem w domu. W czasie zajęć stosujemy metody pozwalające na osiągnięcie optymalnych rezultatów w jak najszybszym czasie. Wykorzystujemy multimedialne programy logopedyczne, będące doskonałą pomocą dydaktyczną, a jednocześnie atrakcyjną formą ćwiczeń. 

Prowadzimy również działalność profilaktyczną w placówkach oświatowych (na terenie powiatu białobrzeskiego) w formie przesiewowych badań logopedycznych i warsztatów logopedycznych dla rodziców dzieci z wadą wymowy, tworzymy i prowadzimy logopedyczne punkty konsultacyjne
w placówkach oświatowych, w których nie ma zapewnionej opieki logopedycznej. Celem tych działań jest wczesne wykrycie wad wymowy i podjęcie działań zaradczych. Udzielamy porad i konsultacji rodzicom,  a   także nauczycielom  pracującym  z dziećmi w szkołach i przedszkolach. 

 

Osoby prowadzące:

mgr Agnieszka Duranc – Mularczyk

mgr Agnieszka Piotrowska