Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

26-800, Białobrzegi

ul. Żeromskiego 84

tel/fax 48 613 30 78

poradniap-p@tlen.pl
Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Sekretariat

Sekretariat

Sekretariat czynny:

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45-15.45

 

Pracownicy administracyjni:

Karolina Abramowicz - sekretarz poradni

Lidia Kacprzak – samodzielny referent

mgr Jolanta Pocheć – główna księgowa

 

Adres Poradni: 
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 
ul. Żeromskiego 84 
26 - 800 Białobrzegi 
telefon/fax: 48/ 613 30 78

 
e-mail:

poradniap-p@tlen.pl

poradnia@bialobrzegipowiat.pl

 

ZGŁASZAJĄC SIĘ NA BADANIA PSYCHOPEDAGOGICZNE NALEŻY PODAĆ NUMER PESEL DZIECKA

 

Organ prowadzący placówkę:

Starostwo Powiatowe w Białobrzegach

Plac Zygmunta Starego 9

26-800 Białobrzegi

tel: (48) 613 - 34 - 14

 

Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje:

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Delegatura w Radomiu

ul. Żeromskiego 53

26-600 Radom

tel: (48) 36 - 282 - 84