Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

26-800, Białobrzegi

ul. Żeromskiego 84

tel/fax 48 613 30 78

poradniap-p@tlen.pl

Terapia psychologiczna

 

W Poradni w ramach terapii psychologicznej prowadzone są zajęcia dotyczące:

- pracy nad emocjami dziecka:  rozwijania orientacji dziecka we własnych stanach emocjonalnych, umiejętności  świadomego ich rozpoznawania i kierowania nimi, wyrażania emocji w sposób akceptowany społecznie,

- nauki umiejętności rozwiązywania konfliktów w sposób pozbawiony agresji,

- nauki zachowań asertywnych,

- nauki umiejętności relaksacji,

- pracy nad podnoszeniem własnej wartości,

- poprawy koncentracji uwagi,

- nauki umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, kryzysowych, wywołujących niepokój, lęk.

        •  

Zajęcia prowadzą Katarzyna Łukasik – Falkowska i Karolina Konopka.