Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

26-800, Białobrzegi

ul. Żeromskiego 84

tel/fax 48 613 30 78

poradniap-p@tlen.pl

Polityka prywatności

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białobrzegach  gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa (w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych).

Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Poradni. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

poradniap-p@o2.pl

Poradnia nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.

Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

Poradnia nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.

Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Poradni z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W serwisie internetowym Porani Psychologiczno-Pedagogicznej w Białobrzegach wykorzystywane są pliki cookies. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, korzystaj z serwisu. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki.