Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

26-800, Białobrzegi

ul. Żeromskiego 84

tel/fax 48 613 30 78

poradniap-p@tlen.pl
Jesteś tutaj:
 1. Start

                                                         Szanowni Państwo!   

 

Poradnia wraca do pracy w systemie stacjonarnym od dnia 4 maja 2020r.

Od dnia 01.06.2020r. przywracamy terapię logopedyczną.                                         

Zgodnie z wytycznymi MEN, w pierwszej kolejności zajmiemy się orzecznictwem i opiniowaniem. Wszystkie terapie, w tym Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, ruszą później, po nabraniu pewności, że zagrożenie COVID-19 zostało zminimalizowane. Dla dobra Państwa
i Waszych dzieci.

Procedura przyjmowania klientów
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białobrzegach
w okresie pandemii obowiązująca od 04.05.2020 r.

 1. Rodzice i ich dzieci wchodzą do Poradni w maseczkach ochronnych – stosowna informacja znajduje się na drzwiach wejściowych. Dodatkowo rodzice zakładają rękawiczki jednorazowego użytku.
 2. Natychmiast po wejściu do Poradni przemywają dłonie/rękawiczki płynem dezynfekującym znajdującym się przy wejściu.
 3. W sekretariacie Poradni rodzice składają pisemne oświadczenie, że oni i ich dzieci, a także najbliżsi członkowie rodziny nie przechodzili i nie przechodzą COVID-19, nie są na kwarantannie i aktualnie nie mają objawów przeziębienia (kaszel, katar). Nie przyjmujemy dzieci i rodziców przeziębionych.
 4. W pierwszej kolejności Poradnia koncentruje się na działalności diagnostycznej – są zawieszone terapie, w tym Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka.
 5. Na badania diagnostyczne należy się zgłaszać o ustalonej godzinie – będą wówczas otwierane drzwi do budynku, w którym znajduje się Poradnia.
 6. W poczekalni należy zachować właściwą odległość – min. 2 metry, od innych oczekujących rodziców.
 7. W Poradni dzieci nie będą mogły korzystać z zabawek.
 8. Po każdym badaniu biurka i pomoce do badań będą dezynfekowane, a gabinety wietrzone.
 9. Trzy razy dziennie: rano, w południe i po pracy – sprzątaczka Poradni przeciera płynem dezynfekującym wszystkie klamki i krzesła znajdujące się na korytarzu.
 10. Dwa razy dziennie dezynfekowane są sanitariaty i podłogi w Poradni – rano i po pracy.
 11. Pracownicy Poradni są zaopatrzeni w niezbędny sprzęt i środki minimalizujące możliwość zarażenia się COVID-19.
 12. Dyrektor Poradni kontroluje przestrzegania wszystkich niezbędnych zaleceń i obostrzeń.

Prosimy śledzić nasze kolejne komunikaty na temat działalności Poradni w czasie pandemii.

Wszelkie sprawy nadal można zgłaszać telefonicznie pod poniższymi numerami:

48 613 30 78 – sekretariat Poradni

888 279 685 – Andrzej Szajerman-Grosicki – dyrektor Poradni - psycholog

600 912 758 – Agnieszka Duranc-Mularczyk – wicedyrektor Poradni - logopeda, pedagog

W sprawach dotyczących doradztwa zawodowego (trafnego wyboru szkoły ponadpodstawowej) uczniowie klas VIII i ich rodzice mogą kontaktować się z mgr Katarzyną Łukasik - Falkowską, psycholog 509 164 678.

  

Materiały/artykuły psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne dla rodziców/opiekunów i ich dzieci
w okresie pandemii koronowirusa znajdują się w zakładce oraz TUTAJ.

 

Z uwagi na zalecenia rządu odwołujemy nasze sympozjum. O nowym terminie poinformujemy Państwa wkrótce.

Szanowni Państwo,

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Białobrzegach  zaprasza na sympozjum naukowe nauczycieli z przedszkoli, szkół, w tym specjalnych i pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.

Termin sympozjum: 12.03.2020 r., godz. 12.00.

Przewidywany czas trwania: 2 godziny.

Porządek sympozjum:

1. „Dziecko - nauczyciel, pracownik Poradni - czyli na czym powinien polegać skuteczny system wsparcia?” - prowadzi: mgr Marzenna Czarnocka, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 13 w Warszawie, ekspertka oświatowa, pisząca m. in. w PORTALU OŚWIATOWYM.

2. „Szczęśliwy nauczyciel” -  prowadzi dr Dariusz Perszko, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puławach, pracownik naukowy UMCS w Lublinie.

3. „ Przewidywane zmiany w polskim prawie oświatowym”- prowadzi mgr Marzenna Czarnocka.                                          

Zapisy przyjmujemy od dnia 17 lutego do dnia 05 marca 2020 w sekretariacie Poradni, nr tel. 48 613 3078.

Liczba miejsc ograniczona.                     

Zapraszamy jak zawsze bardzo serdecznie!

 

 

Andrzej Szajerman - Grosicki

dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

 

 

 

KOMPUTEROWE BADANIE SŁUCHU, WZROKU I MOWY

Poradnia proponuje badanie przesiewowe Platformą Badań Zmysłów (wzrok, słuch i mowa) wszystkim dzieciom szkół podstawowych, z klas I - III. Badanie zostało opracowane przez prof. Skarżyńskiego i jego zespół ze Światowego Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach.

Badania prowadzi mgr Andrzej Szajerman-Grosicki, który jako jedyny
w naszym powiecie posiada certyfikat do prowadzenia badań. Jest to badanie komputerowe, ciekawe dla dziecka, trwa max. 30 minut i kończy się omówieniem wyników z rodzicem. Pozwala wychwycić wszelkie nieprawidłowości w zakresie słuchu, wzroku i mowy
i odpowiednio wczesne skierowanie do lekarzy specjalistów.

Badanie przeprowadzane jest w siedzibie Poradni. Jeśli rodzice dzieci z klas I – III wyrażą zgodę, proszę dyrektorów szkół o nadesłanie listy chętnych uczniów, wówczas wyznaczymy terminy ich badań.

W przypadku pojawienia się pytań, czy wątpliwości – proszę o kontakt.

Andrzej Szajerman - Grosicki, psycholog

 

 

ZAPROSZENIE

Zapraszamy uczniów z klas IV-VI na specjalistyczne zajęcia z ortografii.

 

Mnemotechniczny trening ortograficzny adresowany jest do dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz dla uczniów w trakcie diagnozy
w tym zakresie.

 

Zajęcia będą odbywać się co tydzień w środy o godzinie 14.30 w grupie 10 osobowej.

 

Chętnych prosimy o kontakt telefoniczny z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Białobrzegach

48 613 30 78. Zgłoszenia przyjmujemy do 30.09.2019r.

Zapraszamy na pierwsze zajęcia 9 pażdziernika 2019r. o godz. 14.30.

 

 Zapraszamy

Paulina Bigoszewska, pedagog

Izabela Lesiak, pedagog

 

 

Zaproszenie

 

Jeśli chcesz zadbać o rozwój mowy Twojego dziecka, skorygować drobne wady wymowy oraz zapewnić mu mądrą zabawę w grupie rówieśniczej, zapraszamy na zajęcia logorytmiczne do Poradni prowadzone przez logopedyczno – psychologiczny duet.

Logorytmika poprawia ogólną kondycję fizyczno – psychiczną dziecka, wyzwala aktywność ruchową, która budzi zaciekawienie, umożliwia odreagowanie napięć i negatywnych emocji oraz wywołuje uśmiech. Rytmizowana mowa w formie ćwiczeń logorytmicznych ćwiczy pamięć ogólną i muzyczną, aparat mowy, poczucie rytmu, poczucie metrum, tempa i dynamiki.

Zajęcia prowadzone są w formie zabaw z elementami ćwiczeń logopedycznych, rytmicznych i muzyczno-ruchowych, których celem jest umuzykalnienie, rozbudzanie aktywności słownej dzieci, profilaktyka logopedyczna przejawiająca się w rozwijaniu sprawności aparatu artykulacyjnego i oddechowego,  rozwijanie umiejętności poprawnego i twórczego opanowania języka, rozwój społeczny, emocjonalny, intelektualny i podnoszenie sprawności fizycznej.

Zapewniamy:

- zajęcia rozwijające mowę i słuch,

- okazję do integracji,

- dużą dawkę ruchu i muzyki,

- rozwój umiejętności poznawczych i społecznych,

- mądrą zabawę.

Zajęcia odbywają się we wtorki, trwają 45  minut. Pierwsze spotkanie 17 września o godzinie 15.30. Dzieci do zajęć klasyfikowane są po konsultacji z logopedą.

Osoby prowadzące: logopeda mgr Agnieszka Piotrowska

                                    psycholog mgr Karolina  Konopka

 

 

 

 

 

 

GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "Razem łatwiej"

zapewnia miłą i serdeczną atmosferę umożliwiającą odreagowanie stresów i napięć dnia codziennego. Zachęca do dzielenia się własnymi doświadczeniami dotyczącymi diagnozy oraz edukacji Naszych dzieci. Oferuje rozmowy o możliwych formach pomocy oraz nowych metodach pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Wspólnie będziemy się wspierać w budowaniu prawidłowych relacji z Naszymi dziećmi oraz nawiązaniu skutecznej współpracy z przedszkolem i szkołą.

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w  grupie na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białobrzegach.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z sekretariatem poradni: osobiście, bądź telefonicznie 48 613 30 78.

Spotkania odbywać się będą raz w miesiącu.

Pierwsze spotkanie już 2 października 2019r. o godzinie 17.30.

 

Zapraszamy

Katarzyna Łukasik – Falkowska, psycholog

Izabela Lesiak, pedagog

 

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białobrzegach to zespół specjalistów otwartych na potrzeby innych, w sposób profesjonalny udzielający pomocy, których podstawowym zadaniem jest wspieranie dziecka i jego rodziny. Jesteśmy placówką szeroko otwartą na potrzeby środowiska, służącą pomocą dzieciom, młodzieży oraz środowiskom wychowawczym i edukacyjnym.

Zawsze podamy pomocną dłoń.