Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

26-800, Białobrzegi

ul. Żeromskiego 84

tel/fax 48 613 30 78

poradniap-p@tlen.pl
Jesteś tutaj:
  1. Start

Nasza Poradnia przestrzega ,,Standardów Ochrony Małoletnich’’, opracowanych w wersji skróconej (dla małoletnich)
i w wersji pełnej, dostępnych do wglądu
w sekretariacie Poradni oraz na naszej  stronie internetowej.

 

Dziękujemy

za udział w spotkaniach sieci współpracy i samokształcenia dla psychologów (04.03.2024 r.),
pedagogów (05.03.2024 r.), logopedów (14.03.2024 r.).

Następne terminy spotkań:
- psycholodzy (22.04.2024 r. godz. 15.30, 10.06.2024 r. godz. 15.30)
- pedagodzy (14.05.2024 r. godz.15.00)
- logopedzi (06.06.2024 r. godz. 15.00).

  

Szanowni Państwo Dyrektorzy

              zapraszamy do udziału
w spotkaniach sieci współpracy i samokształcenia

Do współpracy w ramach sieci zapraszamy nauczycieli, a w szczególności pedagogów szkolnych, pedagogów specjalnych, psychologów szkolnych/przedszkolnych, logopedów szkolnych/przedszkolnych, doradców zawodowych i nauczycieli współorganizujących kształcenie uczniów niepełnosprawnych.

Mocną stroną sieci jest współpraca nauczycieli/specjalistów z różnych placówek w ramach wspólnie wybranego zagadnienia, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. Koordynatorami każdej sieci będą nauczyciele/specjaliści Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białobrzegach o dużym doświadczeniu zawodowym. Udział w nich jest bezpłatny.

Spotkania sieci będą trwały od marca 2024 r. według potrzeb zainteresowanych osób. Warunkiem utworzenia danej sieci jest zgłoszenie się do niej uczestników telefonicznie pod numerem telefonu  
48 613 30 78 w terminie do 16.02.2024 r.
z określeniem rodzaju sieci – dla psychologów, pedagogów, logopedów. Pierwsze spotkanie odbędzie się w marcu 2024 r.
w  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białobrzegach.

                                                                 mgr Agnieszka Duranc-Mularczyk

                                           Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 w Białobrzegach

Podziękowanie

Serdecznie dziękujemy przedstawicielom placówek oświatowych Powiatu Białobrzeskiego za udział w konferencji szkoleniowo - warsztatowej ŚWIADOMA KADRA zorganizowanej we współpracy ze Starostwem Powiatu Białobrzeskiego, Stowarzyszeniem KARUZELA w dniu 28.11.2023 r. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać referatów prelegentów, którzy od strony praktycznej przedstawili zagadnienia:

-        Współpracy rodziców z placówką oświatową

-        Trudnych zachowań dzieci w ujęciu praktycznym w nurcie poznawczo-behawioralnym

-        Mowa a komunikacja

-        Współpracy nauczycieli z poradnią psychologiczno-pedagogiczną

-        Techniki relaksacyjne ze śmiechem przy wykorzystaniu innowacji „Edugra ze śmiechem”.

                         

 

Bo najważniejsze jest zawsze dziecko… 

W ramach współpracy przy realizacji zadań wynikających z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dziękujemy za zaproszenie do czynnego udziału w konferencji organizowanej w dn. 25.10.2023 r. przez Starostwo Powiatowe w Białobrzegach oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach Promocja rodzicielstwa zastępczego.
Prelegentami konferencji byli:
Sędzia Sądu Rodzinnego Małgorzata Jakubowska – „Rola Sądu Rodzinnego w pieczy zastępczej – praktyka”,
Mecenas Anna Grabowska – „Uprawnienia rodziców zastępczych w świetle obowiązujących przepisów”,
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białobrzegach Agnieszka Duranc-Mularczyk – „Psychospołeczny rozwój dziecka w rodzinie zastępczej”,
Psychoterapeuta Magdalena Burzyńska – „Reakcja dzieci na wczesne zaburzone więzi”,
Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Paulina Kabot – „Rola koordynatora RPZ”,
Kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego Monika Bednarczyk – „Budowanie więzi w rodzinie. Adopcja w rodzinie zastępczej”.

 

Mamy nadzieję na dalszą współpracę między naszymi instytucjami, działającymi na rzecz dobra dziecka i jego rodziny.

 

Zapraszamy do Grupy Wsparcia dla Młodzieży!

Jeśli:

-      chcesz nauczyć się lepiej radzić ze stresem,  

-      przeżywasz trudności emocjonalne,

-      potrzebujesz wsparcia, aby poradzić sobie z trudnymi emocjami czy  doświadczeniami,

-      chcesz popracować nad swoją asertywnością i wzmocnić poczucie własnej wartości.

Spotkania grupy wsparcia będą odbywały się w siedzibie  Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej
w Białobrzegach, przy ul. Żeromskiego 84 w czwartki o godzinie 15:30.

Pomoc skierowana jest do młodzieży uczącej się w szkołach ponadpodstawowych.

Chętne osoby zapraszamy do zapisu pod numerem telefonu (48) 6133078.

W dniu 10.10.2023 r. o godzinie 16:00 zapraszamy Rodziców na spotkanie organizacyjne.

 

Grupę  poprowadzi  psycholog mgr Katarzyna Łukasik-Falkowska.

 

Przypominamy, że w Poradni stale działa Punkt Konsultacyjny prowadzony przez psychologów Poradni dla osób doświadczających kryzysu.  

Punkt Konsultacyjny Pomocy Psychologicznej
przy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Białobrzegach

ZAPRASZAMY na konsultacje wspierające dzieci, rodziców oraz  nauczycieli.

Punkt działa w czwartki  w godzinach 1200-1300 (mgr Paulina Puc),

w piątki w godzinach 1200-1300 (mgr Katarzyna Łukasik - Falkowska).

 

Zapraszamy do zapisu pod nr tel. 48 6133078.

 

 

W tym roku szkolnym planowane są zajęcia grupowe dla dzieci:

Trening Umiejętności Społecznych TUS

Trening uważności

Grupa Wsparcia dla Młodzieży

Więcej informacji w zakładce Zajęcia Grupowe

 

Program „Za Życiem”

Informujemy, że Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Białobrzegach realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, wynikających z PROGRAMU kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”.

Zadaniem wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego jest „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie”.

W ramach zadania, podobnie jak w latach poprzednich, w zależności od potrzeb rozwojowych dziecka i jego rodziny świadczona jest pomoc psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów, jak również prowadzone są spotkania i konsultacje dla rodziców dziecka. Więcej informacji w zakładce Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka.

Допомога дітям та сім'ям з України.

Наша Клініка хоче допомогти дітям і сім'ям, які втратили безпечне місце в світі і переживають пов'язану з цим трагедію. Ми хочемо допомогти українським дітям адаптуватися до нових місць, де вони живуть, і до нових шкільних умов.

Психолого-педагогічна клініка в Білобжегі готується надати ефективну допомогу і підтримку всім, хто цього потребує.

Тому, будь-ласка, зв'яжіться з нами, і наші фахівці: психологи, вихователі, логопедии будуть відкриті до вас для ваших проблем. Разом ми легше подолаємо труднощі. У клініці буде працювати перекладач, який допоможе нам краще розуміти один одного та спілкуватися.

Ми рекомендуємо вам скористатися нашою допомогою.

Будь ласка, повідомте про проблеми особисто в Клініку, або зателефонуйте, щоб признатичити зустріч.

Адреса Kлініки:

Białobrzegi, ul. Żeromskiego 84.

Телефон: 48 613 30 78

пошта: poradniap-p@o2.pl        

 Pomoc dla dzieci i rodzin z Ukrainy.

Nasza Poradnia chce nieść pomoc dzieciom i rodzinom z Ukrainy, które straciły swoje bezpieczne miejsce na świecie i przeżywają tragedie z tym związane. W związku z tym prosimy o kontaktowanie się z nami, a nasi specjaliści: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi są otwarci na Państwa problemy. Poradnia zapewnia tłumacza w lepszym rozumieniu i komunikowaniu się.

Prosimy zgłaszać się z problemami osobiście do Poradni, albo telefonicznie umawiać z nami terminy spotkań.

Adres Poradni:

Białobrzegi, ul. Żeromskiego 84.

Nr telefonu:48 613 30 78

mail: poradniap-p@o2.pl

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białobrzegach to zespół specjalistów otwartych na potrzeby innych, w sposób profesjonalny udzielający pomocy, których podstawowym zadaniem jest wspieranie dziecka i jego rodziny. Jesteśmy placówką szeroko otwartą na potrzeby środowiska, służącą pomocą dzieciom, młodzieży oraz środowiskom wychowawczym i edukacyjnym.

 

Zawsze podamy pomocną dłoń.