Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

26-800, Białobrzegi

ul. Żeromskiego 84

tel/fax 48 613 30 78

poradniap-p@tlen.pl
Jesteś tutaj:
 1. Start

Szanowni Państwo!

Długotrwała pandemia zmusiła szkoły i uczniów do nauki zdalnej. Nie można
w tej chwili przewidzieć wszystkich negatywnych jej skutków, ale niektóre
są dość oczywiste. Należą do nich:

a)    pogorszenie się kondycji psychicznej uczniów, którzy mogą być:
zmęczeni, apatyczni, o obniżonym nastroju, łącznie ze stanami depresyjnymi i lękowymi,

b)    trudności w nauce – wydaje się, iż bardziej efektywna jest nauka bezpośrednia w szkole,

c)    wielogodzinne używanie komputerów może prowadzić do uzależnień od mediów elektronicznych,

d)    zerwanie więzi społecznych między uczniami oraz uczniami i nauczycielami; skutki izolacji społecznej są trudne do przewidzenia i nadrobienia.

Dzieci wracają do szkół, a my: nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni, a także pracownicy Poradni możemy wspólnie przeprowadzić ich przez proces reintegracji ze szkołą. Wymagać to będzie spokojnej
i wnikliwej obserwacji naszych wychowanków. Wielu z nich poradzi sobie z wymaganiami szkolnymi, ale będą też tacy, którzy będą wymagali szczególnego wsparcia, zarówno szkoły, jak i Poradni.

      Poradnia chętnie włączy się w proces reintegracji. Przypomnę, że w dalszym ciągu będzie działał Punkt Pomocy Psychologicznej w dobie pandemii przy naszej Poradni. W każdy czwartek zapraszamy na konsultacje uczniów, rodziców i nauczycieli.

      Najbliższe tygodnie będą trudne, sugerujemy szczególne skupienie się na tym, by zerwane więzi społeczne na nowo się zespoliły. 

      Uczniowie od pierwszej chwili pobytu w szkole mają się poczuć bezpiecznie. Na drugi plan powinno zejść egzekwowanie wiadomości i umiejętności oraz uzupełnianie ocen.

      Należy skupić się na odbudowie wspólnoty, a powrót do szkoły powinien być dla wszystkich: uczniów, nauczycieli i rodziców – przyjemnością. To będzie procentowało na przyszłość.

      Prosimy wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych o wnikliwą ocenę stanu psychicznego uczniów, o zadawanie im pytań, jak się czują i czy potrzebują jakiejś formy pomocy.

      Zwróćmy uwagę na uczniów o obniżonym nastroju, przeżywających stany lękowe. Tych,
w porozumieniu z rodzicami, jak najszybciej zgłaszajmy do Poradni. Razem:  my Poradnia i Państwo Nauczyciele – możemy więcej.

Z wyrazami szacunku

 

                                                                                  Andrzej Szajerman-Grosicki

                                                                                         Dyrektor Poradni P-P

                                                                                             w Białobrzegach

 

Punkt Konsultacyjny Pomocy Psychologicznej
w dobie pandemii Covid - 19

przy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Białobrzegach

ZAPRASZAMY na konsultacje wspierające dzieci od 12 r. ż, rodziców oraz  nauczycieli.

Pomoc dla osób, które  znalazły się w kryzysie psychicznym z powodu trudnej sytuacji życiowej,
która pojawiła się lub nasiliła w wyniku przedłużającej się pandemii Covid- 19.

Wsparcie dla młodzieży doświadczającej izolacji w związku z brakiem bezpośredniego kontaktu
z rówieśnikami i przejściem na zdalne nauczanie, a także osób przeżywających trudności psychiczne
w związku ze zmianą funkcjonowania życiowego wynikającego z izolacji .

Punkt działa w czwartki  w godzinach 1200-1400 (mgr Paulina Puc),

w piątki w godzinach 900-1000 (mgr Dominika Gumińska).

Zapraszamy do zapisu pod nr tel. 48 6133078.

 

Procedura przyjmowania klientów
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białobrzegach
w okresie pandemii obowiązująca od 04.05.2020 r.

 1. Rodzice i ich dzieci wchodzą do Poradni w maseczkach ochronnych – stosowna informacja znajduje się na drzwiach wejściowych. Dodatkowo rodzice zakładają rękawiczki jednorazowego użytku.
 2. Natychmiast po wejściu do Poradni przemywają dłonie/rękawiczki płynem dezynfekującym znajdującym się przy wejściu.
 3. W sekretariacie Poradni rodzice składają pisemne oświadczenie, że oni i ich dzieci, a także najbliżsi członkowie rodziny nie przechodzili i nie przechodzą COVID-19, nie są na kwarantannie i aktualnie nie mają objawów przeziębienia (kaszel, katar). Nie przyjmujemy dzieci i rodziców przeziębionych.
 4. Na badania diagnostyczne należy się zgłaszać o ustalonej godzinie – będą wówczas otwierane drzwi do budynku, w którym znajduje się Poradnia.
 5. W poczekalni należy zachować właściwą odległość – min. 2 metry, od innych oczekujących rodziców.
 6. W Poradni dzieci nie będą mogły korzystać z zabawek.
 7. Po każdym badaniu biurka i pomoce do badań będą dezynfekowane, a gabinety wietrzone.
 8. Trzy razy dziennie: rano, w południe i po pracy – sprzątaczka Poradni przeciera płynem dezynfekującym wszystkie klamki i krzesła znajdujące się na korytarzu.
 9. Dwa razy dziennie dezynfekowane są sanitariaty i podłogi w Poradni – rano i po pracy.
 10. Pracownicy Poradni są zaopatrzeni w niezbędny sprzęt i środki minimalizujące możliwość zarażenia się COVID-19.
 11. Dyrektor Poradni kontroluje przestrzegania wszystkich niezbędnych zaleceń i obostrzeń.

Prosimy śledzić nasze kolejne komunikaty na temat działalności Poradni w czasie pandemii.

Wszelkie sprawy, w tym związane z powrotem uczniów do szkół po pandemii Covid-19, można zgłaszać telefonicznie, bez ograniczeń czasowych, pod poniższymi numerami:

48 613 30 78 – sekretariat Poradni

888 279 685 – Andrzej Szajerman-Grosicki – dyrektor Poradni - psycholog

600 912 758 – Agnieszka Duranc-Mularczyk – wicedyrektor Poradni - logopeda, pedagog

  

Materiały/artykuły psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne dla rodziców/opiekunów i ich dzieci
w okresie pandemii koronowirusa znajdują się w zakładce oraz TUTAJ.

 

Z uwagi na zalecenia rządu odwołujemy nasze sympozjum. O nowym terminie poinformujemy Państwa wkrótce.

Szanowni Państwo,

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Białobrzegach  zaprasza na sympozjum naukowe nauczycieli z przedszkoli, szkół, w tym specjalnych i pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.

Termin sympozjum: 12.03.2020 r., godz. 12.00.

Przewidywany czas trwania: 2 godziny.

Porządek sympozjum:

1. „Dziecko - nauczyciel, pracownik Poradni - czyli na czym powinien polegać skuteczny system wsparcia?” - prowadzi: mgr Marzenna Czarnocka, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 13 w Warszawie, ekspertka oświatowa, pisząca m. in. w PORTALU OŚWIATOWYM.

2. „Szczęśliwy nauczyciel” -  prowadzi dr Dariusz Perszko, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puławach, pracownik naukowy UMCS w Lublinie.

3. „ Przewidywane zmiany w polskim prawie oświatowym”- prowadzi mgr Marzenna Czarnocka.                                          

Zapisy przyjmujemy od dnia 17 lutego do dnia 05 marca 2020 w sekretariacie Poradni, nr tel. 48 613 3078.

Liczba miejsc ograniczona.                     

Zapraszamy jak zawsze bardzo serdecznie!

 

 

Andrzej Szajerman - Grosicki

dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

 

 

 

Trening Umiejętności Społecznych TUS

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież z klas IV – VIII na zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych które będą odbywać się w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białobrzegach. Spotkanie organizacyjne dla rodziców chętnych dzieci odbędzie się 16.09.2021 r. o godzinie 16.00.

 

Więcej informacji w zakładce Zajęcia Grupowe  Trening Umiejętności Społecznych

 

KOMPUTEROWE BADANIE SŁUCHU, WZROKU I MOWY

Poradnia proponuje badanie przesiewowe Platformą Badań Zmysłów (wzrok, słuch i mowa) wszystkim dzieciom szkół podstawowych, z klas I - III. Badanie zostało opracowane przez prof. Skarżyńskiego i jego zespół ze Światowego Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach.

Badania prowadzi mgr Andrzej Szajerman-Grosicki, który jako jedyny
w naszym powiecie posiada certyfikat do prowadzenia badań. Jest to badanie komputerowe, ciekawe dla dziecka, trwa max. 30 minut i kończy się omówieniem wyników z rodzicem. Pozwala wychwycić wszelkie nieprawidłowości w zakresie słuchu, wzroku i mowy
i odpowiednio wczesne skierowanie do lekarzy specjalistów.

Badanie przeprowadzane jest w siedzibie Poradni. Jeśli rodzice dzieci z klas I – III wyrażą zgodę, proszę dyrektorów szkół o nadesłanie listy chętnych uczniów, wówczas wyznaczymy terminy ich badań.

W przypadku pojawienia się pytań, czy wątpliwości – proszę o kontakt.

Andrzej Szajerman - Grosicki, psycholog

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białobrzegach to zespół specjalistów otwartych na potrzeby innych, w sposób profesjonalny udzielający pomocy, których podstawowym zadaniem jest wspieranie dziecka i jego rodziny. Jesteśmy placówką szeroko otwartą na potrzeby środowiska, służącą pomocą dzieciom, młodzieży oraz środowiskom wychowawczym i edukacyjnym.

Zawsze podamy pomocną dłoń.