Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

26-800, Białobrzegi

ul. Żeromskiego 84

tel/fax 48 613 30 78

poradniap-p@tlen.pl
Jesteś tutaj:
  1. Start

 

 

 

 

                             Program „Za Życiem”

Informujemy, że została podpisana umowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z PROGRAMU kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”.

            Obejmuje on zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na terenie naszego powiatu. Takim ośrodkiem będzie w dalszym ciągu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białobrzegach.

Zadaniem ośrodka będzie „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie”.

            W ramach zadania, podobnie jak w latach poprzednich, w zależności od potrzeb rozwojowych dziecka i jego rodziny będzie świadczona pomoc psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów, jak również spotkania i konsultacje dla rodziców dziecka.

Ministerstwo Edukacji i Nauki – Departament Wychowania i Edukacji Włączającej zobowiązał się do przekazania w latach 2022-2026 na realizację zadania dotacji celowej w łącznej wysokości 394 284,00 złotych.

 

 

Допомога дітям та сім'ям з України.

Під час несправедливої та жорстокої війни в Україні наш обов'язок – надавати всебічну допомогу тим, хто шукає притулoк та безпечне житло

ольщі, а також школи, де діти зможуть спокійно навчатись.  в П

Наша Клініка хоче допомогти дітям і сім'ям, які втратили безпечне місце в світі і переживають пов'язану з цим трагедію. Ми хочемо допомогти українським дітям адаптуватися до нових місць, де вони живуть, і до нових шкільних умов.

Психолого-педагогічна клініка в Білобжегі готується надати ефективну допомогу і підтримку всім, хто цього потребує.

Тому, будь-ласка, зв'яжіться з нами, і наші фахівці: психологи, вихователі, логопедии будуть відкриті до вас для ваших проблем. Разом ми легше подолаємо труднощі. У клініці буде працювати перекладач, який допоможе нам краще розуміти один одного та спілкуватися.

Ми рекомендуємо вам скористатися нашою допомогою.

Будь ласка, повідомте про проблеми особисто в Клініку, або зателефонуйте, щоб признатичити зустріч.

Адреса Kлініки:

Białobrzegi, ul. Żeromskiego 84.

Телефон: 48 613 30 78

пошта: poradniap-p@o2.pl        

 

 Pomoc dla dzieci i rodzin z Ukrainy.

W czasie niesprawiedliwej i okrutnej wojny na Ukrainie, naszym obowiązkiem jest nieść wszechstronną pomoc tym, którzy w Polsce szukają schronienia i bezpiecznego domu. Ale także szkoły, w której dzieci będą mogły spokojnie się uczyć.

Nasza Poradnia chce nieść pomoc dzieciom i rodzinom, które straciły swoje bezpieczne miejsce na świecie i przeżywają tragedie z tym związane. Chcemy pomóc ukraińskim dzieciom w zaadoptowaniu się do nowych miejsc, w których zamieszkały i do nowych warunków szkolnych.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białobrzegach przygotowuje się do niesienia skutecznej pomocy i wsparcia wszystkim potrzebującym.

W związku z tym prosimy o kontaktowanie się z nami, a nasi specjaliści: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi będą otwarci na Państwa problemy. Razem łatwiej pokonamy trudności. Poradnia zatrudni tłumacza, który będzie nam pomagał w lepszym rozumieniu i komunikowaniu się.

Zachęcamy do korzystania z naszej pomocy.

Prosimy zgłaszać się z problemami osobiście do Poradni, albo telefonicznie umawiać z nami terminy spotkań.

Adres Poradni:

Białobrzegi, ul. Żeromskiego 84.

Nr telefonu:48 613 30 78

mail: poradniap-p@o2.pl

Przypominamy, że w Poradni stale działa Punkt Konsultacyjny prowadzony przez psychologów Poradni dla osób doświadczających kryzysu. 

W sytuacjach nagłych / silnie kryzysowych można kontaktować się poza godzinami pracy Poradni z dyrektorem Andrzejem Szajermanem - Grosickim (nr telefonu 888 279 685) oraz z wicedyrektorem Agnieszką Duranc - Mularczyk (nr telefonu 600 912 758).

 

Punkt Konsultacyjny Pomocy Psychologicznej
w dobie pandemii Covid - 19

przy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Białobrzegach

ZAPRASZAMY na konsultacje wspierające dzieci od 12 r. ż, rodziców oraz  nauczycieli.

Pomoc dla osób, które  znalazły się w kryzysie psychicznym z powodu trudnej sytuacji życiowej,
która pojawiła się lub nasiliła w wyniku przedłużającej się pandemii Covid- 19.

Wsparcie dla młodzieży doświadczającej izolacji w związku z brakiem bezpośredniego kontaktu
z rówieśnikami i przejściem na zdalne nauczanie, a także osób przeżywających trudności psychiczne
w związku ze zmianą funkcjonowania życiowego wynikającego z izolacji .

Punkt działa w czwartki  w godzinach 1200-1400 (mgr Paulina Puc),

w piątki w godzinach 900-1000 (mgr Dominika Gumińska).

Zapraszamy do zapisu pod nr tel. 48 6133078.

 

Trening Umiejętności Społecznych TUS

Zajęcia TUSu odbywają się w dwóch grupach wiekowych. Grupa starsza - zajęcia we wtorki o godz. 15.00, gru[pa młodsza w środy o godz. 14.00.

 

Więcej informacji w zakładce Zajęcia Grupowe  Trening Umiejętności Społecznych

 

KOMPUTEROWE BADANIE SŁUCHU, WZROKU I MOWY

Poradnia proponuje badanie przesiewowe Platformą Badań Zmysłów (wzrok, słuch i mowa) wszystkim dzieciom szkół podstawowych, z klas I - III. Badanie zostało opracowane przez prof. Skarżyńskiego i jego zespół ze Światowego Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach.

Badania prowadzi mgr Andrzej Szajerman-Grosicki, który jako jedyny
w naszym powiecie posiada certyfikat do prowadzenia badań. Jest to badanie komputerowe, ciekawe dla dziecka, trwa max. 30 minut i kończy się omówieniem wyników z rodzicem. Pozwala wychwycić wszelkie nieprawidłowości w zakresie słuchu, wzroku i mowy
i odpowiednio wczesne skierowanie do lekarzy specjalistów.

Badanie przeprowadzane jest w siedzibie Poradni. Jeśli rodzice dzieci z klas I – III wyrażą zgodę, proszę dyrektorów szkół o nadesłanie listy chętnych uczniów, wówczas wyznaczymy terminy ich badań.

W przypadku pojawienia się pytań, czy wątpliwości – proszę o kontakt.

Andrzej Szajerman - Grosicki, psycholog

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białobrzegach to zespół specjalistów otwartych na potrzeby innych, w sposób profesjonalny udzielający pomocy, których podstawowym zadaniem jest wspieranie dziecka i jego rodziny. Jesteśmy placówką szeroko otwartą na potrzeby środowiska, służącą pomocą dzieciom, młodzieży oraz środowiskom wychowawczym i edukacyjnym.

Zawsze podamy pomocną dłoń.