Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

26-800, Białobrzegi

ul. Żeromskiego 84

tel/fax 48 613 30 78

poradniap-p@tlen.pl

Propozycje dla placówek

 

W ramach współpracy między placówkami i w związku z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa, ustalonymi przez ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2019/20 oraz w oparciu o plan nadzoru pedagogicznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białobrzegach proponuje

przeprowadzenie badań przesiewowych kompetencji matematycznych
dzieci przedszkolnych (5-6-7 letnich).

Wyniki takiej diagnozy pozwolą na dostosowanie warunków wspierania potencjału rozwojowego dzieci oraz na wspomaganie m.in. rozwoju kompetencji matematycznych w sposób bardziej zindywidualizowany.

Badania przesiewowe odbywają się według następującej procedury:

  1. Diagnoza powinna dotyczyć wszystkich dzieci z grupy przedszkolnej.
  2. Wskazane jest dostarczenie do Poradni (osobiście, pocztą lub elektronicznie) listy dzieci z podaniem aktualnego wieku dziecka.
  3. Poradnia wyznaczy termin badań dla każdego dziecka z dokładnym określeniem dnia i godziny.
  4. Przedszkole/oddział przedszkolny powiadomi rodzica o wyznaczonym terminie badań.
  5. Po zakończeniu badań wszystkich dzieci przedszkole/oddział przedszkolny otrzyma z Poradni informacje z badań każdego dziecka oraz zestawienie zbiorcze kompetencji matematycznych grupy, które pozwolą na udzielenie odpowiedniego  wsparcia dzieciom w zależności od ich indywidualnych potrzeb.

Informacje dodatkowe:

-        konieczna jest obecność w Poradni rodzica/opiekuna prawnego razem z dzieckiem w celu wypełnienia stosownego wniosku,

-        badanie dziecka i wypełnienie dokumentacji trwa ok. 1,5 godziny,

-        wskazane jest zabranie ze sobą na badanie posiadanej dokumentacji medycznej, opinii specjalistycznych i innych, które mogą mieć wpływ na wynik badania,

-        w przypadku bardzo niskich wyników w teście matematycznym istnieje możliwość pogłębienia diagnozy o badanie psychologiczne,

-        w przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Poradnią.

 

Na zgłoszenia czekamy do 30 września 2019r.

Kontakt z Poradnią:

Tel. /fax          48 613 30 78

e-mail:            poradnia-p@o2.pl