Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

26-800, Białobrzegi

ul. Żeromskiego 84

tel/fax 48 613 30 78

poradniap-p@tlen.pl
Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Biofeedback

Biofeedback

Co to jest Biofeedback?

EEG - Biofeedback to profesjonalny trening mózgu. Informacja
o stanie umysłu pacjenta jest mu przekazywana za pośrednictwem sygnału EEG. EEG Biofeedback jest metodą zaliczaną do technik neurotechnologicznych.

Są to technologie wykorzystujące wiedzę medyczną, psychologiczną, pedagogiczną i bioinżynieryjną do ulepszenia funkcji mózgu. Biofeedback - biologiczne sprzężenie zwrotne –polega na podawaniu pacjentowi sygnałów zwrotnych o zmianach stanu fizjologicznego jego organizmu, dzięki czemu może on nauczyć się modyfikować funkcje, które normalnie nie są kontrolowane świadomie, np. fale mózgowe czy napięcie mięśni. Metoda została stworzona w Amerykańskim Centrum Badań Kosmicznych NASA, początkowo była wykorzystywana do szkolenia astronautów i pilotów, którzy w warunkach ogromnego stresu muszą bezbłędnie wykonywać złożone czynności. Obecnie EEG Biofeedback wykorzystywany jest interdyscyplinarnie przez lekarzy, pedagogów, psychologów, logopedów i rehabilitantów jako ważna metoda diagnostyczna, profilaktyczna i naprawcza. Jej rolę doceniła w roku 2005, 2009 oraz w 2010 Amerykańska Akademia Psychiatrii Dzieci i Młodzieży uznając ją jako najlepszą metodę do rozwoju funkcji poznawczych, bez działań ubocznych.

Jak to działa?

Trening przebiega raczej w formie zabawy, niż ciężkiej pracy, ale organizm trenującego może odczuwać zmęczenie. Pacjent siedzi wygodnie w fotelu i obserwuje widoczne na monitorze wideogry, obrazujące przebieg jego fal mózgowych (czynność bioelektryczna mózgu przekazywana jest do komputera za pomocą elektrod umieszczonych na głowie pacjenta). Wykorzystuje się tutaj sprzężenie zwrotne między stanem psychicznym, a czynnością neurofizjologiczną mózgu. Osoba poddawana terapii, spełniając ustalone kryteria ćwiczeń gry – ma wpływ na własny obraz fal mózgowych. Kiedy wzrasta aktywność mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości fal mózgowych, dziecko otrzymuje nagrodę w postaci wzrokowej (wideogra przebiega pomyślnie) i słuchowej (sygnały dźwiękowe). Przy wzroście aktywności niepożądanych pasm, sukces znika. Dzięki metodzie EEG Biofeedback osoba poddawana treningowi uczy się czynności swojego mózgu. Uczy się, jak pozytywnie zmieniać wzorzec wytwarzanych fal mózgowych (wzmacniać pożądane i hamować niepożądane fale mózgowe) ponieważ stan naszego umysłu i zachowanie łączą się we wzorcu pracy mózgu(sygnały dźwiękowe). Przy wzroście aktywności niepożądanych pasm, sukces znika.

Czy to boli?

Przebieg treningu jest całkowicie bezbolesny i nieinwazyjny. Podobnie jak aparat EKG rejestruje sygnał emitowany przez serce, tak samo aparat EEG Biofeedback rejestruje sygnał emitowany przez mózg, który jako znacznie słabszy niż sygnał EKG musi być wzmocniony przez głowicę EEG Biofeedback.

Cel działania Biofeedbacku

Celem treningu EEG Biofeedback jest poprawa funkcjonowania dziecka poprzez polepszenie czynności bioelektrycznej mózgu wraz z ukierunkowaniem i wzmocnieniem koncentracji uwagi oraz hamowaniem stanów nadmiernego pobudzenia. Trening EEG Biofeedback wpływa pozytywnie na korę mózgową przywracając równowagę zaburzonym wartościom amplitud fal mózgowych. Poprawia się: koncentracja uwagi, szybkość myślenia, kreatywność, pamięć, polepsza się nastrój, samoocena, sen, równocześnie pacjent uczy się relaksu. Treningi prowadzą zatem do poprawy pracy mózgu, co skutkuje ogólną poprawą funkcjonowania organizmu ludzkiego. Metodę tę stosuje się dla doskonalenia zdrowia, pokonywania trudności w uczeniu się, wspierania przy intensywnej nauce i pracy oraz wspomagania leczenia zaburzeń psychosomatycznych.

Dla kogo trening EEG Biofeedback jest zalecany?

Dzięki szerokiemu spektrum oddziaływań metoda EEG Biofeedback znajduje zastosowanie przy:

- zaburzeniach uwagi, koncentracji,

- nadpobudliwości psychoruchowej,

- problemach szkolnych (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia itp.),

- rozwojowych zaburzeniach mowy,

- stanach lękowych, tremie, obniżonej samoocenie w rehabilitacji po urazach czaszki, udarach i wielu innych,

- zaburzeniach snu,

- zaburzeniach lękowych i fobiach,

- wstydliwości i tremie,

- migrenach,

- jąkaniu,

- i wielu innych.

Metoda jest wskazana również osobom zdrowym w celu:

- poprawy szybkości zapamiętywania, uczenia się i przypominania materiału, również w zakresie języków obcych,

- przygotowania do uzyskania lepszych wyników sportowych (sukcesy skoczka narciarskiego A. Małysza były w dużej części zasługą terapii Biofeedback),

- przygotowania do uzyskania lepszych wyników przez uczniów,

- dla osób obciążonych stresem, dużą odpowiedzialnością, pracujących twórczo itp.

Jak długo trwa terapia?

Nie stosuje się tu jednakowego szablonu, czas trwania terapii ustala się indywidualnie, w zależności od stopnia złożoności problemu oraz od względnego tempa przyswajania treści (krzywej uczenia się).
W przypadku głębokich dysfunkcji terapia jest długoterminowa (np. epilepsja, afazja - 80 sesji, ADHD 40-60 sesji). Niekiedy jednak wystarczy – w przypadku drobniejszych trudności u dzieci zdrowych - ok. 10 - 20 spotkań, aby zauważyć poprawę.

Efekty treningu

Badania wskazują, że 90% osób dostrzega korzystny wpływ treningu. Niektórzy rodzice - po zakończonej terapii Biofeedback w poradni zauważają znaczące zmiany w funkcjonowaniu swoich dzieci (np. lepsza koncentracja w szkole, zwiększenie płynności czytania, większa sprawność pisania), niektórzy zaś widzą te zmiany, lecz w mniejszym nasileniu. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że trening Biofeedback wymaga systematyczności i cierpliwości, motywacji, woli oraz współpracy z prowadzącym. Osiągnięcie dobrych wyników przez osobę poddawaną terapii nie pojawia się od razu, lecz wymaga co najmniej kilkunastu treningów (od 10 do 60 spotkań). Aby treningi były skuteczne, odstęp między treningami nie powinien wynosić więcej niż 7 – 10 dni, najlepiej zaś, jeśli treningi odbywają się w trybie 2 –3 razy tygodniowo. Treningi o mniejszej częstotliwości np. 1 raz tygodniowo łączą się z dłuższym czasem oczekiwania na efekty treningów. Na ostateczny wynik terapii ma wpływ: indywidualna plastyczność
i fizjologia mózgu oraz motywacja.