Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

26-800, Białobrzegi

ul. Żeromskiego 84

tel/fax 48 613 30 78

poradniap-p@tlen.pl

Warsztaty dla Rodziców

Warsztaty dla rodziców, wychowawców.

Cykl warsztatów obejmuje 10 spotkań (poznanie się, granice, uczucia, zachęcanie dziecka do współpracy, kary, rozwiązywanie problemów i konfliktów, zachęcanie dziecka do samodzielności, wpisywanie dziecka w role i uwalnianie od grania ról, pomocna pochwała i zachęta).

Warsztaty zostały opracowane w oparciu o koncepcję Thomasa Gordona „Wychowanie bez porażek” oraz pozycje A. Faber i E. Mazlish z cyklu „ Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”.

 

Prowadzące:

mgr Katarzyna Łukasik - Falkowska – psycholog

mgr Karolina Konopka – psycholog