Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

26-800, Białobrzegi

ul. Żeromskiego 84

tel/fax 48 613 30 78

poradniap-p@tlen.pl

Logorytmika

 

 

 

 

 

Jeśli chcesz zadbać o rozwój mowy Twojego dziecka, skorygować drobne wady wymowy oraz zapewnić mu mądrą zabawę w grupie rówieśniczej, zapraszamy na zajęcia logorytmiczne do Poradni prowadzone przez logopedyczno – psychologiczny duet.

Logorytmika poprawia ogólną kondycję fizyczno – psychiczną dziecka, wyzwala aktywność ruchową, która budzi zaciekawienie, umożliwia odreagowanie napięć i negatywnych emocji oraz wywołuje uśmiech. Rytmizowana mowa w formie ćwiczeń logorytmicznych ćwiczy pamięć ogólną i muzyczną, aparat mowy, poczucie rytmu, poczucie metrum, tempa i dynamiki.

Zajęcia prowadzone są w formie zabaw z elementami ćwiczeń logopedycznych, rytmicznych i muzyczno-ruchowych, których celem jest umuzykalnienie, rozbudzanie aktywności słownej dzieci, profilaktyka logopedyczna przejawiająca się w rozwijaniu sprawności aparatu artykulacyjnego i oddechowego,  rozwijanie umiejętności poprawnego i twórczego opanowania języka, rozwój społeczny, emocjonalny, intelektualny i podnoszenie sprawności fizycznej.

Zapewniamy:

- zajęcia rozwijające mowę i słuch

- okazję do integracji

- dużą dawkę ruchu i muzyki

- rozwój umiejętności poznawczych i społecznych

- mądrą zabawę

Zajęcia odbywają się we wtorki, trwają 45  minut. Pierwsze spotkanie 17 września o godzinie 15.30. Dzieci do zajęć klasyfikowane są po konsultacji z logopedą.

Osoby prowadzące: logopeda mgr Agnieszka Piotrowska

                                   psycholog mgr Karolina  Konopka